HALDEN REGNSKAP

ØKONOMISK RÅDGIVNING

Bruk tiden på det du er god på – og overlat regnskapet til oss

HALDEN REGNSKAP

Halden Regnskap AS er et autorisert regnskapsførerselskap, noe som gir deg som kunde trygghet og forutsigbarhet.

Det kan være ressurskrevende å ajourholde regnskap, lønn og fakturering for mange næringsdrivende. Ved å velge å sette bort disse tjenestene, frigjør man mer tid til kjernedriften i virksomheten.

Våre tjenester

Regnskap

Bilagshåndtering kan være både digital og papirbasert, det er opptil kunden selv. Vi har systemløsninger og erfaring for å sette opp prosessene slik at kundens behov blir dekket på en hensiktsmessig måte. Koble sammen forretningssystem og bank, så slipper man å bruke tid på punching i nettbank.

Fakturering

De fleste ønsker i dag å fakturere direkte fra forretningssystemet, enten selv eller via regnskapsfører. Du sender eller oppretter ordregrunnlag, vi skriver ut og sender faktura for deg. Vi følger opp betalingsfrister, purringer, inkassovarsel, inkasso osv. - og holder deg oppdatert til en hver tid. Systemet støtter fakturautsending i EHF-format, pr. e-post eller via printsenter.

Lønn

Vi tar oss av alt omkring lønn i din virksomhet. Vi holder orden på frister og rapportering til det offentlige, og tar oss av endringer og oppdateringer i arbeidstakerregisteret. Vi er også behjelpelig med skriving av arbeidsavtaler osv.

Betalingsoppfølging

La oss ta oss av alle prosesser for deg. Vi betaler regninger, holder orden på innbetalinger til dere og følger opp purringer. Våre systemer har enkle og automatiserte løsninger innen betalingsoppfølging som gir deg god kontroll og oversikt.

Årsoppgjør

Vi utarbeider offentlig regnskap, ligningspapirer og selvangivelser for de fleste næringsdrivende. Rapporter som skal leveres det offentlige, viser et hvert selskaps ansikt utad. Du skal derfor være helt trygg på at det som sendes fra regnskapskontoret er i orden.

Rådgivning

Periodisk rapportering av den økonomiske driften i virksomheten er standard hos oss. Vi kan også bistå med likvidtetsstyring, budsjettering, lønnsomhetsanalyser og ellers de økonomiske utfordringene som måtte komme.

Nyetablering

Bistand med stiftelse av selskap og rådgivning for nyoppstartende næringsdrivende. Det er et omfattende regelverk å sette seg inn i, og lett å trå feil. Det kan derfor være hensiktsmessig med litt veiledning i oppstartsfasen.

Prisstruktur

Vi kan tilby fastpris på hele oppdraget, pris per transaksjon eller løpende timehonorar. Det er opptil kunden å finne en løsning som passer best. Ta kontakt for en uforpliktende samtale!

Kontakt

ESPEN HYSTAD

Aut. regnskapsfører/daglig leder

Tlf: 95 88 26 67

Send gjerne inn skjemaet, så tar jeg kontakt med deg.

HALDEN REGNSKAP ©2021